Produkcja i sprzedaż betonu towarowego

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A.

 

• wpisana na listę liderów Znaku Jakości w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia VIII rundy kwalifikacyjnej Kampanii „Dobry Beton"; ważność wyróżnienia - 2 lata, tj. do marca 2013;


• gruntownie zmodernizowana w 2006 r.; obecnie wyposażona jest w mieszalnik „Liebherr" o pojemności zarobu 1,5 m3, 4 silosy na spoiwo a'100 t oraz gwiazdowy układ 4 zasieków kruszywa z mechaniczną podgarniarką „Elba", blok grzewczy „Kroll" i stację recyklingu „Bibko". Kompleksem steruje komputer, działający pod oprogramowaniem „Gedis". Wydajność betoniarni - ok. 80 m3/h;


• produkuje beton konstrukcyjny wg normy PN-EN 206-1 (zakres klas: C8/10--rC30/37) lub PN-B/89-06250 (zakres klas: B10^B40), ale także klasy niższe - na podbudowy drogowe, wypełnienia itp.; kontrolę jakości prowadzi tu „Laboratorium Budowlane - Jolanta Nowicka" z Gorzowa Wlkp.;


• do swoich większych, gorzowskich osiągnięć ostatnich lat zalicza m.in.: betonowanie podwodne fundamentów i ścian wieży widokowej - w ramach inwestycji „Przebudowa odcinka drogi DK3: ul. Grobla - Most Staromiejski", dostawy betonu na budowę V-kondygnacyjnego gmachu użyteczności publicznej przy ul. 30 Stycznia i budynku mieszkalno-usługowego z podziemnym garażem przy ul. Warszawskiej, także - drogi przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ul. Walczaka), wykonawstwo podbudów, fundamentów i konstrukcji żelbetowych budynku socjalnego w ramach rozbudowy fabryki części samochodowych „Faurecia". Dostarczała też beton na fundamenty i konstrukcję nośną magazynu wyrobów gotowych dla Spółki „Amica Wronki"